σταματία κορναράκη

λίγα λόγια για αρχή

Κατά τη διάρκεια της ζωής μας δημιουργούμε μοτίβα σκέψης και κίνησης τα οποία εφαρμόζουμε καθημερινά, χωρίς απαραίτητα να γνωρίζουμε την προέλευση και το λόγο ύπαρξής τους.

Αυτές οι ασυνείδητα αυτοματοποιημένες κινήσεις και στάσεις αλλά και ο καθιστικός τρόπος ζωής μας δημιουργούν δυσλειτουργία σε σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο, περιορισμό στη κίνησή μας, πόνους σε διάφορα σημεία του σώματός μας π.χ απο περιττές εντάσεις και όλα αυτα συνήθως τα θεωρούμε φυσιολογικά.Στόχος της τεχνικής είναι η συνειδητή στάση,κίνηση και λειτουργία σώματος και το μέσο για να το πετύχουμε είναι η ανάπτυξη της κιναισθητικής μας αντίληψης.

Μαθαίνουμε να αποκτάμε επίγνωση και σταδιακά να αφαιρούμε τις συνήθειες κίνησης, έντασης και αντίδρασης που παρεμβαίνουν στο φυσιολογικό-υγιή συντονισμό του σώματός μας.

Back to Top